Du er her

Ditt personlige valg

Å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler er et valg du selv må ta. Men valget du tar, vil mest sannsynlig påvirke flere enn deg selv.


Det er mange grunner til å utsette drikkingen, selv om man ikke har tenkt å være avholds hele livet. Det kan være greit å huske på at man må være 18 år for å kjøpe alkohol i Norge og at den grensa ikke er tilfeldig satt. Under ulike omstendigheter reagerer man ulikt på alkohol. Noen ganger føler man seg tryggere på grunn av mer slapphet og man har det gøy. Andre ganger blir man deprimert av å drikke eller man kan bli aggressiv.

  • Tekstversjon av filmen

    Konsum av alkohol er, som mange andre livsstilvalg, et personlig valg. Og vi har lov til å bestemme over eget liv og egen helse. Men er det bare oss valget påvirker?

    Faren ved bruk av alkohol er ikke bare noe vi utsetter oss selv for. Store alkoholskader rammer også tredjepart, altså personer som ikke drikker selv, men som utsettes for skader som følge av andres drikking.

    Millioner av mennesker i verden påvirkes av andres alkoholbruk: Trafikkulykker som følge av fyllekjøring, vold i fylla, familiemedlemmer som lider under alkoholmisbruket til sine nærmeste (særlig barn), arbeidsgivere og kolleger som må dekke tap og redusert arbeidskapasitet på grunn av fravær grunnet fyll, kostnader i helsevesenet og andre økonomiske konsekvenser.Skader som skyldes andre menneskers alkoholdrikking kalles passiv drikking

Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg

Du er 0‰ rusopplyst

 

Kolon har to deler. Den første handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan du kan forholde deg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for deg selv og omgivelsene dine.

Kolon heter Kolon fordi kolon-tegnet : viser til det som kommer etterpå. Kolon kan hjelpe deg i det som kommer etterpå, altså livet ditt.

Bildefiler

Bilder og modeller, hvis ikke nevnt spesifikt, er levert av Colourbox.com (detaljert kreditering).

Del 1

1. Intro

2. Hva gjør alkohol med deg?

3. Effekter av alkoholbruk

4. Hva er sannheten om cannabisbruk?

5. Ditt personlige valg

6. Del 1 er fullført


Del 2

1. Å drikke eller ikke drikke?

2. Hvem tar dine valg?

3. Hva er viktig for deg?

4. Alkoholindustrien i et solidaritetsperspektiv

5. Hvordan stå for dine valg?

6. Avslutning