Du er her

Å drikke eller ikke drikke?

Å ikke drikke, eller å vente med å drikke alkohol, er et viktig valg. Til tross for flertallsmisforståelser og gruppepress, er dette et valg du tar alene. Valget er et spørsmål om helsa di, men er også et verdivalg for deg selv og samfunnet rundt.


  • Tekstversjon av filmen

    I den første delen av dette nettkurset har du lært om hvordan alkohol kan påvirke deg, de du har rundt deg, og samfunnet som helhet. Nå ønsker vi å gi deg kunnskap du trenger for å ta gode valg i møte med alkohol eller andre rusmidler. Ingen andre enn du kan ta dette valget.

Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg

Du er 0‰ rusopplyst

 

Kolon har to deler. Den første handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan du kan forholde deg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for deg selv og omgivelsene dine.

Kolon heter Kolon fordi kolon-tegnet : viser til det som kommer etterpå. Kolon kan hjelpe deg i det som kommer etterpå, altså livet ditt.

Bildefiler

Bilder og modeller, hvis ikke nevnt spesifikt, er levert av Colourbox.com (detaljert kreditering).

Del 1

1. Intro

2. Hva gjør alkohol med deg?

3. Effekter av alkoholbruk

4. Hva er sannheten om cannabisbruk?

5. Ditt personlige valg

6. Del 1 er fullført


Del 2

1. Å drikke eller ikke drikke?

2. Hvem tar dine valg?

3. Hva er viktig for deg?

4. Alkoholindustrien i et solidaritetsperspektiv

5. Hvordan stå for dine valg?

6. Avslutning