Du er her

Effekter av alkoholbruk

Hvor gammel man er når man begynner å drikke alkohol, påvirker både skaderisiko og hvor mye man drikker senere i livet.


Risikoen for at det oppstår skader ved alkoholbruk er større jo yngre man er. Dette handler om flere ting.

Skaderisiko:
Når man drikker alkohol, utsetter man seg selv for økt risiko for akutte skader (som fall, ulykker, vold, overgrep). Risikoen er større fordi man er mindre i stand til å håndtere konsekvensene av å være full (vurdere og mestre risiko) jo yngre man er.

Skader på hjernen:
Hjernen er i utvikling fram til tidlig i 20-årene, og alkoholens effekt på hjernens utvikling er derfor langt større for ungdom enn for voksne.

Skader på kroppen:
Alkohol inneholder mye sukker og mange kalorier. Derfor er det ikke sunt for kroppen å drikke mye.

Langtidseffekter:
De som begynner å drikke tidlig, ender ofte opp med å drikke mye mer som voksen enn de som begynner senere.

  • Tekstversjon av filmen

    En gjennomsnittlig husholdning bruker rundt 7656 kroner på alkohol i året. Hvis 100 husholdninger gav bort alkoholpengene sine i ett år, kunne du og 102 av dine medelever fått den nyeste og beste telefonen. Eller man kunne hatt råd til å dekke behovet for vann til åtte lokalsamfunn, eller sikre nesten 2000 flomutsatte hus i utviklingsland.

    Det er beregnet at alkoholbruk koster samfunnet mange milliarder hvert år. Bak dette tallet ligger kortere og lengre sykehusopphold som følge av skader som folk påfører seg selv og andre i fylla, ulykker ved fyllekjøring, korttidsfravær på jobb, hærverk og mye mer.

    Alkoholavgiften gir staten en inntekt som mange sier veier opp for dette. Men fakta er at alkoholbruk koster samfunnet dobbelt så mye som staten krever inn i alkoholavgifter.

Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg

Du er 0‰ rusopplyst

 

Kolon har to deler. Den første handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan du kan forholde deg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for deg selv og omgivelsene dine.

Kolon heter Kolon fordi kolon-tegnet : viser til det som kommer etterpå. Kolon kan hjelpe deg i det som kommer etterpå, altså livet ditt.

Bildefiler

Bilder og modeller, hvis ikke nevnt spesifikt, er levert av Colourbox.com (detaljert kreditering).

Del 1

1. Intro

2. Hva gjør alkohol med deg?

3. Effekter av alkoholbruk

4. Hva er sannheten om cannabisbruk?

5. Ditt personlige valg

6. Del 1 er fullført


Del 2

1. Å drikke eller ikke drikke?

2. Hvem tar dine valg?

3. Hva er viktig for deg?

4. Alkoholindustrien i et solidaritetsperspektiv

5. Hvordan stå for dine valg?

6. Avslutning