Du er her

Hva er sannheten om cannabisbruk?

Det er ikke så mange som bruker cannabis som man skulle tro. For eksempel har bare 1,7 % av befolkningen brukt stoffet i løpet av de siste fire ukene. Dessuten: Veldig mange av de som prøver cannabis, gjør det bare én gang.


 • Tekstversjon av filmen

  Hjernen vår er ikke ferdig utviklet før 25-årsalderen. Yngre mennesker er derfor mer utsatt for negative konsekvenser av cannabisrøyking. Oppmerksomheten, læringsevnen og hukommelsen er utsatt. Det kan gjøre det vanskeligere å uttrykke seg og forstå ord, trekke logiske slutninger og skjønne sammenhenger. Om dette er permanente skader, eller noe som går over om man slutter med cannabis, vet vi ikke sikkert. Det kan også være vanskeligere å bedømme avstander og orientere seg i rom. Å eksempelvis kjøre bil med cannabis i blodet, gir dobbelt så stor risiko for trafikkulykker.

  Cannabisekstrakt brukes i dag i enkelte godkjente legemidler i Norge. Medisin utviklet gjennom grundig testing, er imidlertid noe helt annet enn effekten av å røyke cannabis, som medfører mange negative bivirkninger.

  Bruk av cannabis er knyttet til psykiske skadevirkninger som psykoser, panikkangst og schizofreni. Cannabisrøyk inneholder også en rekke kreftfremkallende stoffer. Forestillingen om at cannabis er et mildt narkotisk stoff som bare gjør brukeren mild og glad, gjør at mange undervurderer farene ved bruk.

  I mange volds- og drapssaker i Norge er gjerningsmannen påvirket av cannabis. Man kan bli avhengig av cannabis. Risikoen for avhengighet er 1 av 10 blant voksne, og hele 1 av 6 blant unge mennesker.

 • Tekstversjon av filmen

  Cannabisbruk påvirker ikke bare dem som bruker det. Familie, barn, venner, arbeidsgivere og kolleger påvirkes av andres rusbruk. Det legger også beslag på store ressurser innen helsevesen og offentlige tjenester. Jo flere som bruker, jo større blir skadevirkningene.

  Dagens narkotikapolitikk har som mål at færrest mulig skal bruke og få problemer med narkotiske stoffer, og Norge har i dag et lavt forbruk av cannabis. Sist måned har kun 1,7 prosent av befolkningen prøvd cannabis. Dersom forbudet oppheves, er det sannsynlig at flere vil prøve – flere ganger. Det er lite sannsynlig at legalisering vil gjøre at folk velger vekk alkoholen til fordel for cannabis. Forskning viser snarere at blandingsbruken av cannabis sammen med alkohol øker. Økt tilgjengelighet gir økt bruk, som igjen gir økte skader.

  Langere og kriminelle bander vil heller ikke forsvinne ved at forbudet oppheves; lovlige varer som alkohol, tobakk og legemidler smugles og selges illegalt i dag. Illegalt salg av cannabis har heller ikke forsvunnet de stedene hvor det er mulig å selge lovlig, for eksempel i enkelte delstater i USA.

  Cannabis er skadelig, både for deg og for andre rundt deg. Hvor skadelig, avhenger blant annet av genene dine, hvor gammel du er, hvor sterkt stoffet er, hvor mange ganger du bruker det og hvem du har rundt deg.

Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg

Du er 0‰ rusopplyst

 

Kolon har to deler. Den første handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan du kan forholde deg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for deg selv og omgivelsene dine.

Kolon heter Kolon fordi kolon-tegnet : viser til det som kommer etterpå. Kolon kan hjelpe deg i det som kommer etterpå, altså livet ditt.

Bildefiler

Bilder og modeller, hvis ikke nevnt spesifikt, er levert av Colourbox.com (detaljert kreditering).

Del 1

1. Intro

2. Hva gjør alkohol med deg?

3. Effekter av alkoholbruk

4. Hva er sannheten om cannabisbruk?

5. Ditt personlige valg

6. Del 1 er fullført


Del 2

1. Å drikke eller ikke drikke?

2. Hvem tar dine valg?

3. Hva er viktig for deg?

4. Alkoholindustrien i et solidaritetsperspektiv

5. Hvordan stå for dine valg?

6. Avslutning