Du er her

Hva er viktig for deg?

Å velge å drikke alkohol er et verdivalg. Det handler om deg selv, men det handler også om solidaritet. Med menneskene rundt deg og mennesker du aldri vil få møte.


 • Tekstversjon av filmen

  Når vi snakker om det å ta valg, det å være kaptein i eget liv, har jeg funnet ut at det er en del å lære av filosofien. Det er jo det faget som hjelper oss til å stille store spørsmål om meningen med livet og gud og vennskap. Store spørsmål om hvordan vi skal leve godt.

  En gammel filosof som het Platon, som levde i Hellas for godt over 2000 år siden, han snakket om noe han kalte dyder. Det er omtrent det samme som kvaliteter eller karaktertrekk eller holdninger. Og det er ganske mange av dem, men det er altså ting som preger oss, ting som er viktige for oss, sånne ting som vi ønsker å ha med oss og å være. Han snakket om fire stykker som han mente var særlig viktige, og det tror jeg er ganske kloke ord ennå.

  1. Han snakket om måtehold. Det er evnen til å holde igjen, evnen til noen ganger å si nei, og vite at det er flere hensyn som er viktige å ta her i livet.
  2. Mot, snakket han om. Mot, det er det å tørre, det å tørre å stå fort det man mener er riktig.
  3. Klokskap, det handler om å kunne tenke, tenke én gang til, stoppe opp innimellom, kanskje lære av andre.
  4. Rettferdighet, den fjerde dyden hans, det handler om å kunne inn over seg resten av samfunnet, de andre menneskene, de menneskene vi lever sammen med. Det handler ikke bare om meg.

  Jeg tror det er kloke kvaliteter å ha med seg i dag også, når vi skal ta viktige valg i det viktige livet vi lever.

 

Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg

Du er 0‰ rusopplyst

 

Kolon har to deler. Den første handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan du kan forholde deg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for deg selv og omgivelsene dine.

Kolon heter Kolon fordi kolon-tegnet : viser til det som kommer etterpå. Kolon kan hjelpe deg i det som kommer etterpå, altså livet ditt.

Bildefiler

Bilder og modeller, hvis ikke nevnt spesifikt, er levert av Colourbox.com (detaljert kreditering).

Del 1

1. Intro

2. Hva gjør alkohol med deg?

3. Effekter av alkoholbruk

4. Hva er sannheten om cannabisbruk?

5. Ditt personlige valg

6. Del 1 er fullført


Del 2

1. Å drikke eller ikke drikke?

2. Hvem tar dine valg?

3. Hva er viktig for deg?

4. Alkoholindustrien i et solidaritetsperspektiv

5. Hvordan stå for dine valg?

6. Avslutning